Görevde Yükselme

Yazıcıya Gönder Mail Gönder

ADALET BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME
KURS PROGRAMI

Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Sınavına Yönelik Kurs Kayıtlarımız Başladı. Kurslarımız Alanında Tecrübeli Akademisyen Eğitimcilerle Yapılmaktadır. Sonbahar Dönemi Sınavları 7 Ekim 2017 Tarihinde Yapılacaktır. Yazılı Sınavlardan 60 ve Üzeri Puan Alan Adaylar Sözlü Sınava Alınır, Sözlü Sınavdan 70 ve Üzeri Puan Alanlar Başarılı Sayılırlar.

Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro veya pozisyon sayısının dört katı aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (25 puan),
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (15 puan),
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (15 puan),
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (15 puan),
d) Genel kültürü ve genel yeteneği (15 puan),
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (15 puan),

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden 70, yetmiş ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır. 

2017 Ekim Dönemi Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme Kurslarımız; Seçkin Akademisyen Kadromuz İle 10 Haziran 2017 da Başlayacaktır.

GÖREVDE YÜKSELME KURSLARI

DERSLER

DERS SÜRESİ
(SAAT)

DERSLER

DERS SÜRESİ
(SAAT)

Medeni Kanun

3 Saat

Anayasa

24 Saat

Medeni Usül Hukuku

24 Saat

Devlet teşkilatı

9 Saat

Harçlar Kanunu

3 Saat

657 Kanun

12 Saat

2576 Kanun

3 Saat

CMK

15 Saat

2577 Kanun

3 Saat

İnfaz Kanunu

6 Saat

2992 Kanun

3 Saat

İnkılap Tarihi

15 Saat

Türkçe

12 Saat

Kalem Mevzuatı

3 Saat

Halkla İlişkiler

12 Saat

Tebligat Kanunu

6 Saat

Deneme Sınavları

7 Saat

TOPLAM

160 Saat


Porgram İçeriği;
* Görevde Yükseleme Sınavlarına Uygun Rehberlik Hizmetleri,
*  Teorik ve Pratik Konu Anlatımları,
* Bol Soru Çözümü,
* Online Soru Çözümü
*  Ferah ve Klimalı Sınıflarda Eğitim,
* Akademisyen Eğitimciler…

EĞİTİM SÜRESİ   :    160 SAAT DERS

DERSE BAŞLAMA:    HAZİRAN 2017 
                                            9:30 – 13:30 / 14:30-18:30

SINAV TARİHLERİ: 7 EKİM 2017

 GÖREVDE YÜKSELME SINAV BAŞVURULARI TARİHLERİNDE YAPILACAKTIR.
Sınav Başvuruları               Web sitesinden yapılmaktadır.

 

Dersler Ders Süresi (Saat) Çıkan Soru Sayısı